Wat bieden we aan als een evenement wordt geannuleerd?

Officiële mededeling van 20 Maart 2020 | COVID-19

Video communicatie

Beste piloten,

Met COVID-19 maken we wellicht de grootste gezondheidscrisis aller tijden mee.

Deze ongekende noodsituatie dompelt de hele economie onder in een ongekende crisis en treft alle sectoren, zonder uitzondering, en dus ook de motorsportsector en de organisatoren van circuitevenementen.

De circuits, de organisatoren van circuitevenementen en de externe dienstverleners (fotografen, circuitverantwoordelijken, paramedici, hondengeleiders, mecaniciens, ...) lopen het risico een hoge prijs te moeten betalen en misschien niet te overleven als de beslissingen niet tegemoet komen aan de uitdagingen die door hun omvang en plotselinge aard als uitzonderlijk worden omschreven.

Daarom moeten we ons verantwoordelijk en solidair opstellen, om deze noodsituatie die de motorsport bedreigt het hoofd te bieden.

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat u ons vertrouwt in onze beslissingen om de problemen waarmee we geconfronteerd worden op te lossen:

 • Hoe kunnen we 100 % van alle deelnemers aan een geannuleerd evenement terugbetalen als de verantwoordelijken van het circuit niet in staat zijn dit te doen omdat ze zelf met financiële moeilijkheden zullen worden geconfronteerd, als annuleringen zich in de komende dagen en misschien weken (of zelfs maanden?) vermenigvuldigen?
 • Zou het eerlijk zijn om 100 % van de deelnemers aan de eerste circuitevenementen te vergoeden en misschien niet de laatste wegens geldgebrek?
 • Zouden wij ons verantwoordelijk opstellen als wij, onder het voorwendsel dat geen enkele verzekering het pandemiegevaar dekt, niemand de kosten zouden vergoeden?
 • Hoe kunnen we toestaan dat het werk dat de circuitorganisatoren sinds november verzet hebben, hun investeringen om de ontvangst voor u zo goed mogelijk te laten verlopen en hun werkingskosten niet in aanmerking worden genomen bij de terugbetaling van de inschrijvingsgelden?

In het licht van al deze vragen en na een zorgvuldige afweging hebben we besloten om, in volledige verantwoordelijkheid de volgende bepalingen / maatregelen - waartussen u persoonlijk en individueel kan kiezen - in te voeren, voor het geval een evenement zou geannuleerd worden:

 1. Uitstel van het evenement
  • Dit lijkt ons de beste oplossing, op voorwaarde dat het circuit - van een evenement dat geannuleerd werd - in staat is om ons een nieuwe datum dit jaar voor te stellen;
  • U wordt van deze eventuele nieuwe datum op de hoogte gebracht - via e-mail - van zodra alles weer genormaliseerd is;
 2. Waardebonnen
  • Omzetting van 100 % van uw betaald inschrijvingsbedrag naar waardebonnen;
  • Geen kosten voor u;
  • Geldig tot en met 2023;
  • De waardebonnen zijn niet op naam en kunnen / mogen door om het even wie gebruikt worden;
  • Modaliteiten die ons dienen toelaten deze crisis te overleven:
   • de waardebonnen zullen toegekend worden in bonnen van 100 € (bv.: indien u 360 € inschrijvingsgeld had betaald, dan bieden we u 3 bonnen van 100 € en 1 bon van 60 € aan);
   • ons inschrijfsysteem aanvaardt 1 waardebon per inschrijving;
 3. Terugbetaling
  • Wij verbinden ons ertoe om 65 % van uw inschrijvingsbedrag terug te betalen voor alle evenementen die geannuleerd of verplaatst worden omwille van het coronavirus, op voorwaarde dat het circuit - waarop het evenement geannuleerd werd - ons terugbetaald heeft;
  • In geval van een gedeeltelijke terugbetaling door het betreffende circuit, zullen we niet anders kunnen dan een pro rata terugbetaling te doen;
  • Opgelet: het betreft hier een geldteruggave op uw bankrekening, en geen krediet onder de vorm van waardebon(nen);

Deze bepalingen / maatregelen:

 • garanderen dat alle economische actoren van de motorsport, de circuits, onze leveranciers, onze partners en onszelf worden ondersteund, teneinde deze crisis te overleven;
 • zijn een garantie voor de continuïteit van onze dienstverlening, zodat we u ook in de toekomst nog kwaliteitsvolle circuitevenementen kunnen aanbieden, zowel dit seizoen als de volgende seizoenen;

We rekenen dan ook op uw begrip en uw solidariteit tegenover alle actoren die het motorrijden tot leven brengen, en we verzekeren u dat wij vechten voor ons voortbestaan.

We danken u alvast voor uw vertrouwen en kijken ernaar uit om u terug op een circuit te zien!

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren!

Sportieve groeten,

Frank en Team EYBIS