PRAKTISCHE INFO

WACHTLIJST

 • Wij werken niet met wachtlijsten;
 • Indien er een plaats vrij komt voor een evenement dat volzet is, dan communiceren wij dit op onze Facebook pagina;

EYBIS op Facebook

Bike Storage & Transport

Indien gewenst kan u naar al onze events vliegen en / of rijden zonder aanhangwagen achter uw wagen.
Wij kunnen uw motor en rijdersuitrusting zo lang stockeren als u wil in ons beveiligd hoofdkwartier in Brugge (België).
Vervolgens brengen wij uw motor en rijdersuitrusting mee naar al de door u gekozen EYBIS events.
Als u aankomt op het circuit staat alles al netjes klaar in een pitbox: uw motor op uw paddock stands op een zwarte EYBIS milieumat van 240 x 90 cm en uw rijdersuitrusting en stoel ernaast.

Ga naar "Events | Inschrijven", en klik vervolgens op "Alle INFO", onder de naam van het circuit | event dat je interesseert.

Wat je er o.a. allemaal zal vinden:

 • Waar ligt dit circuit?
 • Routeplanner naar het circuit
 • Wat is inbegrepen in de prijs?
 • Motortransport (indien van toepassing)
  • Vanuit welke landen?
  • Waar zijn de ophaalpunten?
  • Wat kan er mee?
  • Hoe zit het w.b. verzekering?
  • Enz.
 • Vliegen naar het event
  • Welke luchthaven kiezen?
  • Hoe ver en hoe lang rijden naar het circuit?
 • Auto huren
 • Overnachten
 • Geluidslimiet
 • Tijdschema
 • Circuitplattegrond
 • Waar kan er getankt worden?
 • Eten en drinken: waar?
 • Info over de pitboxen
 • Adres en toegang tot de paddock
 • Website van het circuit
 • Enz.

Door u als klant

Annulatieverzekering

Ideaal is dat u over een eigen annulatieverzekering beschikt.
Heb u die niet afgesloten dan kan u bij ons annuleren volgens de modaliteiten zoals hieronder beschreven.

Is mogelijk

Annuleren is steeds mogelijk in "normale omstandigheden" (zie verder voor definitie ervan).

Stuur een Mail

 • Aan management@eybis.com
 • Onderwerp: "Annulatie Event X"
 • Vermeld in uw mail het volgende:
  • Voor- en achternaam
  • GSM-n° met landcode (bv. +31, +32, enz.)
  • De duidelijke vermelding dat u evenement X wenst te annuleren

Geldigheidsduur waardebon(nen)

Bij annulatie zullen er waardebonnen opgemaakt worden, die 2 jaar geldig zijn.

Niet op naam

 • Waardebonnen zijn niet op naam, dus kunnen ook gebruikt worden voor een inschrijving van een vriend(in);
 • U dient gewoon het nummer van uw bon door te geven en de andere persoon kan deze ingeven bij zijn online inschrijving;

Eén per inschrijving

Per inschrijving kan je één waardebon gebruiken.

Aantal waardebonnen

Eén waardebon per geannuleerde circuitdag, met een minimum van twee waardebonnen.

Terugvinden waardebonnen

U kan de opgemaakte waardebonnen terugvinden in uw "Mijn pagina" ( na aangemeld te zijn op www.EYBIS.com ).

Annulatiekosten

De annulatiekosten zijn een schadevergoeding t.a.v. EYBIS.
Voor je eigen perceptie kan je dit beschouwen als een soort annulatieverzekering die je pas betaalt indien je ze ook effectief gebruikt.

Het bedrag van deze kosten hangt af van het tijdstip van annulatie:

Tijdstip annulatie

Admin. kost

Tot 6 weken vr/h event 25 €
Tot 4 weken vr/h event 45 €
Tot 3 weken vr/h event 35 % (1)
Tot 2 weken vr/h event 50 % (1)
Tot 1 week vr/h event 75 % (1)
Nog later (2) 90 % (1)

  

 1. Van het inschrijvingsbedrag;
 2. Minder dan 3 dagen voor het begin van een event worden geen annulaties meer aanvaard. Een event begint vanaf 18.00, de avond voorafgaand aan de eerste rijsessie op circuit;

Door EYBIS wegens overmacht

Met overmacht wordt o.a. bv. bedoeld:

 • Annulatie van het evenement door het circuit;
 • Verbodsbepalingen van de overheid die de organisatie van:
  • evenementen verbied, gedurende de periode waarin het evenement gepland is;
  • het evenement zodanig moeilijk maken dat dit redelijkerwijze niet meer haalbaar is;
 • Eén of meer van de volgende omstandigheden, die het organiseren van het evenement onmogelijk, gevaarlijk en/of onredelijk maken:
  • een aardbeving, een vloedgolf, een overstroming of een andere natuurramp;
  • een terroristische aanslag, oorlog, opstand, oproer, staking of sluiting van de landsgrenzen;
  • een epidemie of pandemie;

Van zodra een hoger beschreven voorbeeld van overmacht zich manifesteert, dan is er geen sprake meer van "normale omstandigheden" zoals helemaal bovenaan genoemd.

Wij adviseren u om:

 • steeds een annulatieverzekering te nemen vooraleer u wat dan ook ergens boekt (reis, vliegticket, evenement, concert, enz.);
 • u via uw verzekeraar te informeren over wat er precies wél en niét gedekt is via de respektievelijke talrijke bestaande annulatieverzekeringen, want deze kunnen erg verschillend zijn;

Enkele voorbeelden:

I.g.v. annulatie van het evenement wegens overmacht, doen wij er alles aan dat binnen onze redelijke mogelijkheden ligt, om u - als klant (lees: ingeschreven deelnemer) - in de regel de KEUZE te bieden tussen de volgende mogelijkheden, los van het feit of u al dan niet een annulatieverzekering had afgesloten vooraleer te boeken:

 1. Uitstel van het evenement
  • Op voorwaarde dat het circuit - van een evenement dat geannuleerd werd - in staat is om ons een nieuwe datum - die voor ons aanvaardbaar is - hetzelfde jaar voor te stellen;
  • U wordt van deze eventuele nieuwe datum ASAP via e-mail op de hoogte gebracht;
 2. Waardebonnen
  • Omzetting van 100 % van uw betaald inschrijvingsbedrag naar waardebonnen;
  • Geen kosten voor u;
  • Twee jaar geldig vanaf datum van uitschrijving;
  • De waardebonnen zijn niet op naam en kunnen / mogen door om het even wie gebruikt worden;
  • Waardebonmodaliteiten:
   • indien het een meerdaags event betreft, zal er één waardebon per ingeschreven dag gemaakt worden;
   • ons inschrijfsysteem aanvaardt 1 waardebon per inschrijving;
 3. Terugbetaling
  • Wij verbinden ons ertoe om 65 % van uw inschrijvingsbedrag terug te betalen, op voorwaarde dat het circuit - waarop het evenement geannuleerd werd - ons terugbetaald heeft;
  • In geval van een gedeeltelijke terugbetaling door het betreffende circuit, zullen we niet anders kunnen dan een pro rata terugbetaling te doen;
  • Opgelet: het betreft hier een geldteruggave op uw bankrekening, en geen krediet onder de vorm van waardebon(nen);
  • Indien u voor deze optie kiest, hebt u nadien geen enkel verhaal omtrent de resterende 35 %;
  • De verhouding 65 / 35 is gebaseerd op de prijssamenstelling van een toegangsticket tot een event van ons, t.t.z.:
   • 65 % DIRECTE KOSTEN
   • Deze kosten dienen niet gemaakt te worden indien een evenement geannuleerd wordt
    • huur circuit
    • verplaatsingskosten
    • verzekering event
    • werkingskosten ter plaatse
   • 35 % INDIRECTE KOSTEN
   • Deze kosten zijn al gemaakt, ongeacht of een evenement geannuleerd wordt of niet
    • bezoek en onderhandeling met de circuits om aan datums te geraken (tijd, brandstof, péages, enz.)
    • contractbespreking
    • uitwerking van alle informatie over het evenement, in 4 talen
    • online plaatsen van alle informatie, in 4 talen
    • opvolging inschrijvingen
    • administratiekosten
    • communicatiekosten (a fortiori i.g.v. annulaties; zie bv. onze rubriek "COVID-19 | Alle communicatie" op onze homepage)
    • beantwoorden e-mails
    • beantwoorden telefoons
    • bureaukosten
     • huur bureau
     • huur hangar waarin ons materiaal staat om de evenementen te kunnen organiseren
     • leasings, rentings van de voertuigen en trailers voor het brengen van het organisatorische materiaal naar de evenementen
     • electriciteit
     • water
     • gas
     • verzekeringen
      • gebouw
      • voertuigen
      • trailers
      • andere
     • taksen
      • gebouw
      • milieutaks
      • voertuigen
      • trailers
      • andere
     • boekhoudkosten
     • grafische kosten voor het maken van de visuals van de evenementen
     • maandelijkse kost Mailchimp voor versturen newsletters
     • publiciteitskosten Facebook voor promotie evenementen
     • publiciteitskosten Instagram voor promotie evenementen
    • enz.

Betwistingen

 • De Nederlandstalige tekst is de rechtsgeldige versie, alle andere zijn vertalingen zonder enige rechtsgeldigheid;
 • I.g.v. eventueel betwistingen is het Belgisch recht van toepassing, en is de rechtbank van Brugge de enige die bevoegd is;

Uw plaats doorverkopen

U mag en kan ten allen tijde uw plaats doorverkopen (omdat u bv. niet kan komen).

Modaliteiten

 • Dit is geheel kostenloos
 • Wij hoeven hier helemaal niet over op de hoogte gebracht te worden
 • Degene die uw plaats overgekocht / overgenomen heeft dient gewoon ter plaatse @ ons te melden dat hij / zij in uw plaats komt
  • Pas op dàt moment zullen wij uw naam op de lijsten vervangen door uw vervanger
  • De vervanger zal op die manier tijdens het event zijn / haar naam zien verschijnen in de groepenverdeling en in de tijdsopnames
 • Wij kunnen uw naam niet eerder in ons systeem veranderen, omdat uw account ingeschreven is, en we de naam van uw account niet kunnen wijzigen

Zelfde niveau

Het is van groot belang dat uw vervanger hetzelfde niveau heeft als u. Indien een event volzet is kunnen we uw vervanger de eerste voormiddag namelijk niet in een andere groep indelen dan deze waarin u ingeschreven bent. Indien uw vervanger totaal uw niveau niet heeft (bv. veel trager, of veel sneller), dan zal hij / zij - in het belang van ieders veiligheid - ter plaatse uit de groep gehaald worden en kan hij / zij pas vanaf de eerste namiddag terug rijden (na herindeling van de groepen).

Geschenkbon kopen

Max. 1 per inschrijving

Ons inschrijvingssysteem aanvaardt maximaal één waardebon per inschrijving.

Terugvinden

Indien u waardebonnen hebt, kan u deze terugvinden in uw "Mijn pagina" ( na aangemeld te zijn op www.EYBIS.com ).

Niet op naam

Onze waardebonnen staan niet op naam.
D.w.z. dat je ze kunt geven of verkopen aan iemand anders, die ze even goed kan gebruiken.
U hoeft gewoon uw nummer van uw bon door te geven en de andere persoon kan deze inzetten bij zijn inschrijving.

Voor ALLE events

Waardebonnen zijn geldig voor àlle EYBIS events.

Geldigheidsperiode

 • Een GEKOCHTE geschenk- of waardebon is 1 jaar geldig vanaf 't moment van aankoop.
  • Met "1 jaar geldig" wordt bedoeld dat deze bon een jaar lang kan ingezet worden voor en tijdens de boeking van een EYBIS evenement;
  • Dit evenement kan uiteraard doorgaan vele maanden nà de boeking van dat evenement;
  • Voorbeeld:
   • U krijgt een geschenkbon cadeau van iemand, die deze aangekocht heeft op 20 December 2024;
   • U kan deze bon inzetten om een EYBIS evenement te boeken tot 20 December 2025;
   • Op dat moment staat de kalender van het 2026 seizoen reeds online, en kan u dus een evenement boeken dat doorgaat in bv. Oktober 2026;
 • Een ONTVANGEN waardebon, t.g.v. de annulatie van een evenement is 2 jaar geldig, i.p.v. de 1-jaar-geldigheid van een gekochte geschenk- of waardebon;

Diverse

 • Een waardebon kan niet in stukjes gekapt worden; net zoals je met een waardebon van 100 € geen product in een winkel kan kopen van 50 € met de vraag of men de helft van je waardebon van 100 € kan scheuren, gaat dit bij onze waardebonnen ook niet;
 • Dat wil dus ook zeggen dat ons systeem technisch geen geld kan terug geven, of een nieuwere kleinere waardebon kan aanmaken, wanneer je met een waardebon een event zou boeken dat minder kost dan de waarde van de waardebon;
 • Waardebonnen worden niet terugbetaald;
 • De geldigheidsduur van waardebonnen kan - sinds 8 April 2024 - niet meer verlengd worden;

      

Geschenkbon kopen

Als u een verkeerd geboekt event terug wenst te annuleren, valt u onder de modaliteiten van "Annulatie van een event".

Annulatie van een event

Inschrijven & Betalen

Inschrijven kan enkel online via deze website, en betalen kan enkel per credit card (Mastercard en Visa).

Betaalkosten:

 • voor inschrijvingen minder dan 2 maanden voor een event worden er 2,5 % betaalkosten bijgeteld
 • in alle andere gevallen zijn er geen betaalkosten

Factuur

Zoals onderaan in uw inschrijvingsbevestigingsmail te lezen valt, wordt de factuur binnen de 10 dagen na het plaats vinden van het door u geboekte event aangemaakt.

Deze is vanaf dan in PDF formaat te vinden in uw "Mijn pagina".

Instant info wordt vooral via de EYBIS Facebook pagina gecommuniceerd.

Like deze om van alles op de hoogte te blijven!

EYBIS op Facebook

 • Bij EYBIS is - in je deelnameprijs - sinds jàren een verzekering "BA" (burgerlijke aansprakelijkheid) inbegrepen;
 • Sommige circuits verplichten een licentie. De enige reden is dat daarin steeds een verzekering "BA" inbegrepen zit;
 • Doordat wij - voor alle deelnemers, inbegrepen in de prijs - zo'n verzekering "BA" voorzien, is een licentie bij ons niet vereist, en ben je toch volledig in orde;

Optioneel boekbaar bij elk event

Dekking

 • 10.000 € bij overlijden
 • 50.000 € bij invaliditeit
 • 100.000 € bij volledige invaliditeit
 • ...

Prijs

 • 15 € / dag

Polis

Insurance Conditions

Waarom ons volgen?

Annulaties / Wachtlijsten

 • 80 % van onze events zijn een maand - tot zelfs vroeger - op voorhand uitverkocht;
 • Wij werken niet met wachtlijsten voor wie te laat was om te boeken, en kans wil maken om de plaats van iemand die afzegt over te nemen;
 • Elke annulatie van een plaats, wordt echter meteen gecommuniceerd op onze Facebook pagina;
 • Wie onze pagina geliked heeft, wordt dus meteen geïnformeerd over vrij gekomen plaatsen;

Instant info

Korte "instant info" wordt enkel via onze Facebook pagina verspreid, zoals bv.:

 • Praktische informatie ivm een event die zonet online gezet werd, of pas aangevuld werd;
 • De toegang tot de paddock is vanaf nù mogelijk (indien vroeger mogelijk dan voorzien);
 • Er zijn 2 plaatsen vrij gekomen in die of die groep, voor dat of dat event;
 • Gekend persoon X heeft ons zonet geïnformeerd deel te nemen aan event Y;
 • De foto's van het voorbije event Z zijn vanaf nu online te vinden;
 • Enz.

Foto's & Video's

 • Op onze websites kan je van elk event een selectie van een aantal foto's vinden;
 • Op onze Facebook pagina komen er van elk event veel meer beelden, zowel foto's als korte, niet professionele filmpjes;

Community

 • Via onze Facebook pagina kan je makkelijk communiceren met andere deelnemers aan onze events, zonder dat je ze vooraf al echt kent;
 • Onderling afspreken om eventueel samen te rijden naar een event, of een plaats die vrijgekomen is op je aanhanger, enz.; het kan allemaal gecommuniceerd worden via onze Facebook pagina;

EYBIS op Facebook

Ons contacteren

Mail

 • management@eybis.com
 • Vermeld onderaan uw mail steeds uw:
  • Voor- en achternaam
  • GSM-n° met landcode (bv. +31, +32, enz.)
 • Mails zonder deze gegevens van u worden verwijderd zonder ze te beantwoorden

Opmerking

BE 0460 744 456